Presentasjoner fra felles fagmøte 15. desember 2022:

Glomma sør foredrag_til 15 desember_Eva og Trond

Presentasjon 2022-12 – GS møte

Håvard Oslofjorden – Glomma sør des 2022

Avløp – utslippskrav nå og fremover_HildeSS

Sjøørret i Glomma Sør felles fagmøte 15-12-22

Elfiske i Østfold 2018-2022 ferdig

Gruppeoppgave