Stillehavsøsters har de siste årene invadert Oslofjorden og er med sine spisse skjell en utfordring ved populære badeområder. Arten har en formidabel evne til å formere seg, så det er ikke realistisk å utrydde den, men målet må være å begrense forekomstene i de mest besøkte friluftsområdene sommerstid. Vannområdet har fått midler fra Viken fylkeskommune til plukking av Stillehavsøsters. Det har vært gjennomført plukkeaksjoner på Storesand og Gilbergodden ved Skjærhalden på Hvaler. Midlene har dekket innkjøp av utstyr til plukking, samt leie av container for østersavfall. Avfallet vil fraktes til Lindum sitt avfallsanlegg hvor det skal brukes til f.eks. jordforbedring. På denne måten blir avfallet en ressurs! Hvaler kommune har vært involvert i både planlegging og praktisk gjennomføring, og Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark og Miljøstiftelsen Elv og hav har tatt initiativ til og bidratt i plukkeaksjoner. Det er fremdeles mulighet for ytterligere dugnader før høsten kommer. Vi tar med oss årets erfaringer og håper at vi også kan videreføre prosjektet neste år.

En ekstra takk til Viken fylkeskommune som har gjort prosjektet mulig økonomisk!

Bildene er tatt av Aina Elmer (Hvaler kommune) og Rune Berntsen (Elv og Hav)