Det er 8 kommuner (Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Råde, Rakkestad, Skiptvet, Indre Østfold) som sammen med Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken og andre myndigheter og interessegrupper samarbeider i vannområdet.

Arbeidet i vannområdet finansieres av kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen. Kommunenes andel er fastsatt ut fra innbyggertall og jordbruksareal som gjenspeiler forventet belastning og brukerinteresser. De faste økonomiske bidragene indeksreguleres årlig iht. konsumprisindeksen.

Indre Østfold kommune

Wenche Myhrvold Olsen er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Indre Østfold kommune.
E-post: wenche.olsen@io.kommune.no
Hjemmeside: http://www.io.kommune.no/

Skiptvet kommune

Øyvind Thømt er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Skiptvet kommune.
E-post: oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
Hjemmeside: http://www.skiptvet.kommune.no/miljoe.253438.no.html

Rakkestad kommune

Espen Jordet er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Rakkestad kommune.
E-post: espen.jordet@rakkestad.kommune.no
Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/vann.181855.no.html

Sarpsborg kommune

Sunniva Eide Sunde er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Sarpsborg kommune.
E-post: sunniva-eide.sunde@sarpsborg.com 
Hjemmeside: www.sarpsborg.com

Råde kommune

Siv-Thuva Jansson er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Råde kommune.
E-post: siv-thuva.jansson@rade.kommune.no
Hjemmeside: https://www.rade.kommune.no/tjenester/natur-og-miljo/

Fredrikstad kommune

Reidun Ottosen er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Fredrikstad kommune.
E-post: reot@fredrikstad.kommune.no
Hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Tjenester/Miljo/ @

Hvaler kommune

Laila Kjølbo Rød er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Hvaler kommune.
E-post: lakr@hvaler.kommune.no
Hjemmeside: www.hvaler.kommune.no

Halden kommune

Harald Nøding Østvik er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Halden kommune.

E-post: harald.ostvik@halden.kommune.no
Hjemmeside: www.halden.kommune.no

Viken fylkeskommune

Helene Gabestad er kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør i Viken fylkeskommune
E-post: helenega@ostfoldfk.no
Hjemmeside: http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=355&I=0&m=1400 

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Håvard Hornnæs er vassdragsforvalter og kontaktperson for arbeidet med vannområdet Glomma Sør hos fylkesmannen i Oslo og Viken
E-post: fmoshho@fylkesmannen.no
Hjemmeside: http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Miljo-og-klima/Vann/