2011

Tilstandsklassifisering 2011

2013

Planteplankton Glomma sør 2013

2014

Planteplankton Glomma sør 2014

2015

BegroingGlommaSør2015_v2

Gl sør bunndyr_mini

Planteplankton Glomma sør 2015

2016

012617_BegroingGlommaSør2016

M-rap-001-Bunnfaunaundersøkelser for Glomma sør før Øyeren. med kalsium

Datarapport, Glomma sør for Øyeren, 2016

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2016

Kystvann 2016- Hunnebunn og Vauerkilen_rev 1

2017

Glomma sør- Planteplankton- 2017

BegroingGlommaSør2017_endelig

M-rap-001-Bunnfaunaundersøkelser for Glomma sør før Øyeren. 2017_endelig

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2017

NIVA rapport 7279-2018_Sandholmene og Grimsenkilen

2018

Planteplankton Glomma sør 2018

BegroingGlommaSør2018

M-rap-001-Bunnfaunaundersøkelser for Glomma sør før Øyeren. 2018.

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2018

Notat-Slevik og Skjebergkilen_2018

Bløtbunn_Slevik og Skjeberg 2018

2019

NIBIO_RAPPORT_2019_5_148_endelig

Glomma sør planteplankton rapport 2019

NOTAT_Klokkerbukta_2019_endelig

Glomma sør_begroingsalger_2019

M-rap-002-Bunndyrundersøkelser VO Glomma Sør 2019_endelig

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2019 

2020

Glomma sør rapport innsjøer planteplankton 2020

Glomma sør_begroingsalger 2020

Glomma sør_bunndyr 2020

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2020

2021

Begroingsalger 2021_Glomma sør

Glomma sør rapport planteplankton 

Glomma sør 2021, bunndyr

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2021

2022

Glomma sør_planteplankton 2022_J02

Glomma sør_begroingsalger 2022

Glomma sør 2022 bunndyr_J02

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2022

Notat_miljøgifter Tunevannet og Rakkestadelva_2022

2023

7936-2024 BegroingGlommaSør2023

Glomma sør 2023, bunndyr_J02

Glomma sør 2023_innsjøer_rapport

Vannområde Glomma sør- Årsrapport overvåking 2023

B23BIO07 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter i Hæraelva