Treplanting

Infobrev om treplanting 2021

Infoskriv treplanting

Lundebyvannet:

Transport av næringsstoffer og humus til Lundebyvannet i Eidsberg kommune (Rohrlack og Haaland, NMBU 2019)

Rapport_transport av humus og næringsstoffer til Lundebyvannet_feb19

Paleolimnologiske undersøkelser i Lundebyvannet, Eidsberg kommune (T. Rohrlack, UMB, 2017)

Paleolimnologisk undersøkelse av Lundebyvannet i Eidsberg kommune_endelig rapport

 

FoU Desentraliserte avløpsløsninger:

Erfaringer med bruk av hygieniseringstrinn (COWI et.al., 2018)

Rapport – Hygieniseringstrinn på minirenseanlegg_20122018

Slamproduksjon i minirenseanlegg (COWI, 2017)

Rapport_slamproduksjon_2017

Surrogatparametre, 2017 (COWI, 2017)

Rapport_Surrogatparameter_final

Surrogatparametre, 2020

Rapport_Surrogatparameter_09012020

Behovsprøvd slamtømming, 2021

Sluttrapport_Behovsprøvd slamtømming_230221

Surrogatparametere, 2021

Bruk av surrogatparametere innen spredt avløp_2021

 

Overvann:

Overvannsveileder for Morsa og Glomma sør (COWI, 2018)

Veileder overvann 180925

Overvannsveileder_saksfremlegg_060918

 

Avløp:

Veileder_spredt avløp vs kommunal tilknytningSpredt avløp vs kommunal tilknytning

Spredt avløp vs kommunal tilknytning_Regneark

 

Landbruk

Oppfølgingsplan for Ertevannet (Norconsult, 2018)

rapp_Ertevannet i Rakkestad_J02_2

Lokal tiltaksplan for Rakkestadelva (Nibio, 2018)

NIBIO_RAPPORT_2018_4_145_Rakkestadelva

Kantsoneplan for Lekumelva (Eidsberg) og Dørja (Rakkestad) (Naturrestaurering, 2016)

Del 1 inneholder mye bakgrunnsinformasjon, del 2 den praktiske planen.

kantsoneplan-eidsberg-og-rakkestad_del-1

kantsoneplan-eidsberg-og-rakkestad_del-2

Flom- og avrenningsreduserende tiltak i Brandstorpbekken, Sarpsborg (COWI, 2021)

Brandstorpbekken_Rapport_nov21

Fiskeforvaltning

pH- målinger i Degernesfjella 2017/2018 (Nibio, 2018)

NIBIO_RAPPORT_2018_4_108_endelig

Forvaltningsplan for tre sjøørretbekker (Norconsult, 2019)

Forvaltningsplan for tre sjøørretbekker_J04_endelig

Karlegging av edelkreps 2021

Rapport_edelkreps Glomma sør_UFAS_2021

Kartlegging av edelkreps 2022

Nr 5-22 Rapport_Glomma_Sør_UFAS_2022